Algemene Voorwaarden Whoop Designs

 

TARIEVEN:

Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialenmaar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,40 per km, opbouw/afbouwtijd, en eventuele parkeerkosten.

Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.

 

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN:

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes zijn geldig tot veertien dagen na opmaakdatum

Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

 

BOEKING:

Whoop Designs hanteert een startboeking vanaf 1,5 uur. Wilt u Whoop Designs boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 1,5 uur.

 

Zowel per e-mail, telefoon, brief, whats app, chat als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden.

 

WACHTKOSTEN:

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent Whoop Designs voor de tussenliggende uren wachtkosten.

 

REISKOSTEN:

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van Whoop Designs tot aan de opgegeven locatie en terug.

 

Reiskosten bedragen € 0,40 per gereden kilometer

 

Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps

 

PARKEERKOSTEN:

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

 

BETALING:

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening t.n.v. Whoop Designs op rekeningnummer NL87 INGB 0006 8636 29. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening  verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

 

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt direct na afloop van de werkzaamheden contant aan Whoop Designs betaald.

 

TOESLAGEN:

Op zondagen wordt er een toeslag berekend van 25% op het uur tarrief
Voor opdrachten opnationale feestdagen wordt een toeslag van 50% berekend op het uur tarief.
Voor feestdagen Kerst, Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag word er een toeslag van 100% berekend op het uur tarief.

Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt er een toeslag van 100%.

 

ANNULERING:

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Gebeurd dit:

  • Langer dan een maand voor de geboekte datum, dan is de annulering kosteloos
  • Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekent Whoop Designs 75% van de rekeningkosten.
  • Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent Whoop Designs 100% van de rekeningkosten.
  • Whoop Designs behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bijvoorbeeld onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Whoop Designs zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere schminkers.

 

LOKATIEN OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE SCHMINKER:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen indien nodig en in overleg. Indien er ook glittertattoo’s besteld zijn 2 tafels en 4 stoelen alles in overleg. Normaliter komt Whoop Designs met een schminkkist op een standaard en een barkruk. Hier dient men dan de ruimte voor te maken.

 

Whoop Designs komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Whoop Designs het recht op een kwartier pauze.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Whoop Designs welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

 

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN:

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
Whoop Designs is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

Whoop Designs erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Whoop Designs gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep. De schmink is makkelijk te verwijderen met water en zeep. (tip: begin met koud water en gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg.

Whoop Designs behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne.

 

FOTOS OP DE WEBSITE EN COPYRIGHT:

Whoop Designs vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Whoop Designs laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

Desgewenst maakt Whoop Designs foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail (gratis) verzonden aan de opdrachtgever.

Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Whoop Designs over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER:

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Whoop Designs afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.

 

Share This